28 Ağustos 2012

Çin Astrolojisi


Astroloji, her ne kadar gelişmeler sonucu matematiksel hesaplamalara dayanan ve bilim sayılabilecek bir alan haline gelmişse de kültürden kültüre farklılıklar gösterebiliyor. En bilinen astrolojik kurgular olan batı astrolojisi ile Çin astrolojisi tamamen birbirinden farklıdır.

Batı astrolojisi, güneş döngüsü üzerine kurulmuş bir sisteme dayalıdır. Doğduğunuz andaki konumunuz ve güneşin o andaki konumu batı astrolojisinde önemliyken, Çin astrolojisinin döngüleri güneş ve ayın birlikte hareket edişleri üzerinden hesaplanır. Güneş yang olarak adlandırılırken, ay yin olarak tanımlanır.
Çin astrolojisinde batıdan farklı olarak Çin astrolojisinde burçlar için kullanılan hayvan isimleri, Çin efsanesinde adı geçen hayvan isimleridir. Bir sene boyunca burçlardan birinin yılı ilan edilir ve burçlar, ocak veya şubat ayının sonunda diğer burca geçer. Burada bahsedilen 12 hayvan fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun, maymun, horoz, köpek ve domuzdur.
Batı astrolojisindeki burçlar ile Çin astrolojisindeki burçlar birbirini karşılamaz. Yani batı astrolojisinde baştan ikinci burç olan biri, Çin astrolojisinde de aynı sırayı alacak diye bir kural yoktur. Çünkü iki astroloji sisteminin de kendine has hesaplama teknikleri vardır ve bu teknikler aynı olmadığı için de burçların birbirini karşılamasını düşünmek yanlış olur.
Çin astrolojisi için, güneş ve ayın dışında klasik Çin felsefesinin 5 temel elementi de burçların özelliklerini ve davranışlarını etkiler. Bu elementler metal, tahta, ateş, su ve topraktır.

2 yorum: